KORONA PÓŁMARATONÓW 2018

Korona Półmaratonów Polskich to specjalne wyróżnienie przyznawane przez Polskie Stowarzyszenie Biegów. W roku 2018, aby zdobyć "Koronę" należy ukończyć 5 półmaratonów w ciągu kalendarzowego roku. 

 

Lista półmaratonów wchodzących w skład "KPP"

 

1. Półmaraton ONICO 18 marca 2018 Gdynia
2. PANAS Półmaraton Ślężański 24 marca 2017 Sobótka
3. Półmaraton Warszawski 25 marca 2018 Warszawa
4. PKO Poznań Półmaraton 15 kwietnia 2018 Poznań
5. PKO Białystok Półmaraton 13 maja 2018 Białystok
6. Grodziski Półmaraton „Słowaka” 10 czerwca 2018 Grodzisk Wlkp.
7. Nocny Wrocław Półmaraton 16 czerwca 2018 Wrocław
8. Toyota Półmaraton Wałbrzych 19 sierpnia 2018 Wałbrzych
9. Półmaraton Philips Piła 2 września 2018  Piła
10. Bieg Lechitów 16 września 2018 Gniezno
11. PZU Cracovia Półmaraton Królewski 14 października 2018 Kraków

Legenda:

      strona www biegu

      regulamin biegu

      zapisy do biegu

      nocleg w danej lokalizacji


Regulamin Korony Półmaratonów Polskich 2018 za stroną www.psb-biegi.com.pl

1. Warunki otrzymania medalu Korony Polskich Półmaratonów:

 • Ukończenie minimum pięciu (5) półmaratonów z wyżej wymienionych jedenastu (11) w ciągu roku kalendarzowego, przy czym wśród ukończonych półmaratonów muszą znajdować się:

a) co najmniej jeden (1) z czterech półmaratonów: Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków;
b) co najmniej jeden (1) z trzech półmaratonów: Białystok, Grodzisk Wlkp., Piła;
c) co najmniej jeden (1) z trzech półmaratonów: Gdynia, Sobótka, Wałbrzych, Gniezno;

 • Przesłanie wniosku o przyznanie medalu Korony Polskich Półmaratonów  poprzez wypełnienie formularza www.zmierzymyczas.pl/koronapp lub listownie na adres: Wojskowy Klub Biegacza Meta ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec z dopiskiem „KPP”.  Proszę nie przysyłać potwierdzeń wykonania przelewu, o ile nie poprosi o to organizator.

 • Uiszczenie opłaty na konto WKB Meta Lubliniec w kwocie:
  - 32 zł gdy medal ma być przesłany na adres na terytorium RP,
  - 50 zł gdy medal ma być wysłany na adres poza terytorium RP
  BGŻ BNP Paribas o/Lubliniec 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010 (w opisie przelewu proszę podać – KPP 2018 nazwisko imię i rok urodzenia zdobywcy korony)

2. W 2018 roku wprowadzamy możliwość zdobycia „ZŁOTEJ KORONY”. Warunkiem jest ukończenie 10 półmaratonów bez Półmaratonu Ślężańskiego.

3. Termin nadsyłania wniosków upływa 31 grudnia roku zdobycia „korony”.

4. Każdy nadesłany i opłacony wniosek będzie rozpatrzony w ciągu dwóch tygodni od chwili opłacenia, a pozytywne rozpatrzenie wniosku będzie skutkowało umieszczeniem wnioskodawcy na liście zdobywców Korony Polskich Półmaratonów 2018 (KPP 2018).

5. Lista zweryfikowanych zdobywców „ KPP 2018” będzie dostępna na stronach internetowych:

www.psb-biegi.com.pl/korona
http://www.zmierzymyczas.pl/koronapp
https://www.facebook.com/koronapolskichpolmaratonow/

6. Organizator nie odpowiada za zagubienie wniosku przez pocztę.

7. Pamiątkowy medal zostanie wysłany pocztą listem poleconym na adres podany we wniosku do końca lutego roku następnego po zdobyciu „KPP”.

8. Kontakt w sprawie Korony Polskich Półmaratonów kpp@psb-biegi.com.pl lub lancman@wkbmeta.pl oraz na FB

9. W przypadku reklamacji sprawy będą rozstrzygane przez Zarząd PSB
KORONA PÓŁMARATONÓW 2017

Korona Półmaratonów Polskich to specjalne wyróżnienie przyznawane przez Polskie Stowarzyszenie Biegów. W roku 2017, aby zdobyć "Koronę" należy ukończyć 5 półmaratonów w ciągu kalendarzowego roku. 

 

Lista półmaratonów wchodzących w skład "KPP"

 

1. Półmaraton Gdynia - Gdynia - 19 marca

2. Półmaraton Warszawski - Warszawa - 26 marca

3. Półmaraton Poznański - Poznań - 26 marca

4. Półmaraton Białystok - Białystok - 14 maja

5. Półmaraton Słowaka - Grodzisk Wlkp. - 11 czerwca

6. Nocny Półmaraton - Wrocław - 17 czerwca

7. Półmaraton Wałbrzych - Wałbrzych - 20 sierpnia

8. Półmaraton Philips'a - Piła - 3 września

9. Półmaraton Lechitów - Gniezno - 17 września 

10. Półmaraton Królewski - Kraków - 15 października


Regulamin Korony Półmaratonów Polskich 2017 za stroną www.psb-biegi.com.pl

1. Warunki otrzymania medalu Korony Polskich Półmaratonów:

 • Ukończenie minimum pięciu (5) półmaratonów z wyżej wymienionych dziesięciu (10) w ciągu roku kalendarzowego, przy czym wśród ukończonych półmaratonów muszą znajdować się:

a) co najmniej jeden (1) z czterech półmaratonów: Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków;
b) co najmniej jeden (1) z trzech półmaratonów: Białystok, Grodzisk Wlkp., Piła;
c) co najmniej jeden (1) z trzech półmaratonów: Gdynia, Wałbrzych, Gniezno;

 • Przesłanie wniosku o przyznanie medalu Korony Polskich Półmaratonów pocztą elektroniczną: e-mail: lancman@wkbmeta.pl lub listownie na adres: Wojskowy Klub Biegacza Meta ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec z dopiskiem „KPP”. Proszę nie przysyłać potwierdzeń wykonania przelewu, o ile nie poprosi o to organizator.

 • Uiszczenie opłaty na konto WKB Meta Lubliniec w kwocie:
  - 30 zł gdy medal ma być przesłany na adres na terytorium RP,
  - 50 zł gdy medal ma być wysłany na adres poza terytorium RP
  BGŻ BNP Paribas o/Lubliniec 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010 (w opisie przelewu proszę podać – KPP 2017 nazwisko imię i rok urodzenia zdobywcy korony)

2. Termin nadsyłania wniosków upływa 31 grudnia roku zdobycia „korony”.

3. Każdy nadesłany i opłacony wniosek będzie rozpatrzony w ciągu dwóch tygodni od chwili opłacenia, a pozytywne rozpatrzenie wniosku będzie skutkowało umieszczeniem wnioskodawcy na liście zdobywców Korony Polskich Półmaratonów 2017 (KPP 2017).

4. Lista zweryfikowanych zdobywców „ KPP 2017” będzie dostępna na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Biegów www.psb-biegi.com.pl/korona

5. Organizator nie odpowiada za zagubienie wniosku przez pocztę.

6. Pamiątkowy medal zostanie wysłany pocztą listem poleconym na adres podany we wniosku do 25 lutego roku następnego po zdobyciu „KPP”.

7. W kolejnym roku lista półmaratonów zaliczanych do „KPP” może ulec zmianie.

8. Kontakt w sprawie Korony Polskich Półmaratonów kpp@psb-biegi.com.pl lub lancman@wkbmeta.pl Tel. 261 101 106

9. Trasy półmaratonów zaliczanych do „KPP” muszą posiadać atest PZLA.

10. W przypadku reklamacji sprawy będą rozstrzygane przez Zarząd PSB